Vi har länge varit kritiska till många delar av Svedalahems affärer med BOSAB. Både  avtalet, hur BOSAB utfört sitt uppdrag och uppföljningen av fakturorna har lämnat mycket övrigt att önska. Kommunens lekmannarevisorer har, efter att ha granskat upphandlingen av yttre skötsel och vinterrenhållning, fört fram vad vi tolkar är kritik samt förslag till förbättringar för Svedalahem inför framtiden. Svedalahem har enligt lekmannarevisorerna ”genomfört upphandlingen av yttre skötsel och vinterrenhållning på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt och med rimliga kontroller av anbudsgivarna”. Vidare anges det att ”uppföljning av utfört arbete under avtalsperioden kan förbättras”. I lekmannarevisionsberättelsen anges ett antal nödvändiga förbättringsområden, vilket Älska Svedala anser är bevis för att upphandlingen inte genomförts på ett korrekt sätt.

Älska Svedala valde därför vid mötet med Kommunstyrelsen den 2 maj att i direktivet till Kommunstyrelsens ombud vid Svedalahems årsstämma yrka på ett medskick: ”Att granskningen av Svedalahems upphandling av yttre skötsel och vinterrenhållning visar på att den inte genomförts på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. Rimliga kontroller av anbudsgivarna eller uppföljning av utfört arbetet under avtalsperioden kan i framtiden förbättras.”

Vi är stolta över vårt Svedalahem! Dock anser vi att de brister som har kommit fram kring BOSAB är så pass viktiga att lära av, att ett medskick från ägarna hade kunnat visat ett intresse för detta.

Vi kommer alltid att stå på medborgarna i Svedala kommuns sida, även när det blir fel från verksamhetens sida.

Läs om vår granskning här