Som nog de flesta vet så är en av Älska Svedalas viktigaste frågor att synliggöra beslutsprocesserna i kommunen och inkludera invånarna mer i dem.

Nu har det återigen visats att det behövs då M verkar köra sitt eget race bakom ”lyckta dörrar”. Hur ska man annars tolka att Vardaga har presenterats på Facebook och på Svedala kommuns egen hemsida som en framtida aktör inom särskilt boende i  äldreomsorgen i kommunen och byggare av 60 centrala lägenheter här. Allt detta innan en ansökan ens har kommit in.

Svedala tillämpar LOV. Inom särskilt boende, SÄRBO, är det bara ett tjugotal kommuner av 290 som tillämpar LOV. Det innebär bl.a. att en ansökan måste skickas in, för att kommunen ska kunna avgöra om kraven uppfylls. Det verkar alltså helt ha kringgåtts här.

Vardaga är dessutom ett vårdföretag som tidigare figurerat i media och fått utstå kraftig kritik, men då under namnet Carema. Våra moderatstyrda grannkommuner i Lomma och Vellinge har båda sagt upp kontrakten med företaget.

Svensk Näringsliv rankade 2019 den kommunala omsorgen i Svedala som den 10:e bästa i landet. Och nu vill man alltså ta in en privat aktör i kommunen med ett skamfilat rykte istället för att utöka sin egen verksamhet. Varför?

Här känns det som att M sätter ideologi före kvalitet i äldrevården. Som att det istället är utfallet av ett trevligt möte i Almedalen. Kommer de att köra genom beslutsprocessen  efteråt istället, så att allt ser snyggt ut…

 

Länk till Svenskt Näringslivs undersökning: Klicka här

Kolada, nationell jämförelse,2022-06-22: Klicka här