Det är inte bara när det är Alla Hjärtans Dag, som vi älskar Svedala, det gör vi alltid, hela kommunen, från norr till söder och från väster till öster. Vi har tydligt visat det många gånger under vår första mandatperiod.

Vi visar hur vi Älskar Svedala när vi:

 • kämpade för att behålla vår räddningstjänst i egen regi
 • reserverade oss mot beslutet att riva Småskolan
 • föreslog att delar av förvaltningen kan flytta till lediga lokaler i Bara
 • föreslog att föreningslivet i Bara skulle få använda tomma lokaler som kommunen äger
 • föreslog att trafiksäkerheten i våra bostadsområden kunde förbättras
 • inte ville sälja Svedalahems hyresrätter vid Svedalagården
 • kraftfullt ifrågasatte Svedalahems affärer med Bosab
 • tyckte att Svedalahem skulle polisanmäla Bosab
 • lade en budget som hade tillfört skolan mer personal
 • lade en budget som tillfört förskolan mer personal
 • lade en budget som hade möjliggjort skapandet av ett demensteam
 • föreslog att näringslivsarbetet skulle utredas och förbättras
 • reserverade oss mot att köpa mark av PEAB för 28 miljoner skattekronor eftersom risktagandet var för stort
 • inte ville exploatera jordbruksmark i Klågerup för att bygga bostäder
 • aldrig vill växa fortare än vi har råd till på kort och lång sikt

Hjälp oss att bli fler som älskar vår fina kommun. Hör av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter här på hemsidan. Låt oss Älska Svedala tillsammans