Trygghet framåt

 

Möt våra kandidater

 Här hittar du alla våra kandidater som kandiderar för Älska Svedala

Våra partikandidater

Riktig demokrati

Vi ser att det finns ett behov för ny representation i kommunfullmäktige och ett återinförande av riktig demokrati, där kommuninvånarna inkluderas i beslutsprocesserna.

Vi vill ha en kommun som utvecklas i den riktning vi invånare önskar, genom:

 Öppnare beslutsprocesser
 Inkluderande informationsinsatser
 Att skapa delaktighet

Läs mer

Nej till fängelse

Älska Svedala verkar för att vår kommun förblir fängelsefri. Vi anser inte att någon av de utvalda platserna är lämpliga för uppförande av ett fängelse.

Vi anser inte heller att de av kommunen redovisade fördelarna med ett fängelse uppväger de mycket stora risker och osäkerheter som en stor fängelseetablering medför.

I fullmäktige kommer vi arbeta för att fängelseplanerna skrotas.

Läs mer

Senaste nytt

{{art.Header}}

{{ art.PublishedShortDateString }}

Läs mer