Trygghet framåt

 

Medlemmöte Komunens ekonomi

Höstens medlemsmöten

Vi tycker att vara informerade är viktigt - och därför har vi planerat två intressanta medlemsmöte i höst. Dels kommer vi tillsammans sätta oss in i hur kommunens ekonomi ser ut just nu och framöver, och dels tittar vi närmare på vad Bara Syd innebär.

Medlemsmötena är öppna för alla medlemmar i Älska Svedala. Är du inte medlem så kan du enkelt gå med genom att scrolla ner till Bli medlem och följa anvisningarna.

Du hittar våra planerade aktiviteter i vårt Kalendarium.

TILL KALENDARIUMET

Riktig demokrati

Vi ser att det finns ett behov för ny representation i kommunfullmäktige och ett återinförande av riktig demokrati, där kommuninvånarna inkluderas i beslutsprocesserna.

Vi vill ha en kommun som utvecklas i den riktning vi invånare önskar, genom:

 Öppnare beslutsprocesser
 Inkluderande informationsinsatser
 Att skapa delaktighet

Läs mer

Nej till fängelse

Det blev ett Nej till fängelse - stort tack till Per Asp, ordförande i föreningen Fängelsefritt Svedala som tog initiativ till folkomrösningen. Och tack alla kommuninvånare som röstade för att vår kommun förblir fängelsefri. Vi anser inte att vår lilla kommun är lämpliga för uppförande av ett gigantiskt fängelse/häkte.

Kriminalvården har nu sagt upp samverkansavtalet och kommer att välja en annan kommun för sitt stora bygge. 

Som vi lovade i valrörelsen - i fullmäktige har vi arbetat för att fängelseplanerna skrotas.

Läs mer

Senaste nytt

{{art.Header}}

{{ art.PublishedShortDateString }}

Läs mer