Trygghet framåt

 

Svedalas företagsklimat upplevs allt sämre

Svedala störtar på näringslivsrankingen. Älska Svedala lägger motion om inrättande av haverikommission för att undvika krasch.

Vi ligger nu på plats 236 av 280 i landet. I Skåne är vi näst sist, 32 av 33.

Den oroande utvecklingen måste stoppas - därför vill vi att det omgående utreds hur vi vänder trenden.

LÄS MER

Riktig demokrati

Vi ser att det finns ett behov för ny representation i kommunfullmäktige och ett återinförande av riktig demokrati, där kommuninvånarna inkluderas i beslutsprocesserna.

Vi vill ha en kommun som utvecklas i den riktning vi invånare önskar, genom:

 Öppnare beslutsprocesser
 Inkluderande informationsinsatser
 Att skapa delaktighet

Läs mer

Vaccination och förtroende

Förtroende byggs över tid och förbrukas på nolltid. Vi är starkt kritiska till att kommunen har brutit mot de riktlinjer som ligger till grund för vem som ska vaccineras och när. Det har även inträffat i många andra kommuner och i landsting/regioner vilket på inget sätt förminskar händelsen i vår kommun. Tvärtom förstärker det bilden av att chefer och andra inom offentlig sektor lyckas ta sig förbi sin plats i kön, just för att de är chefer och inte för att de tillhör den grupp som är prioriterad enligt medicinska riktlinjer.

Vi har därför ställt frågan till ansvarig politiker genom en interpellation för att klargöra hur detta har kunna inträffa och vad som görs för att det inte ska hända igen.

Läs mer

Senaste nytt

{{art.Header}}

{{ art.PublishedShortDateString }}

Läs mer