Trygghet framåt

 

Svedalas företagsklimat upplevs allt sämre

Svedala störtar på näringslivsrankingen. Älska Svedala lägger motion om inrättande av haverikommission för att undvika krasch.

Vi ligger nu på plats 236 av 280 i landet. I Skåne är vi näst sist, 32 av 33.

Den oroande utvecklingen måste stoppas - därför vill vi att det omgående utreds hur vi vänder trenden.

LÄS MER

Riktig demokrati

Vi ser att det finns ett behov för ny representation i kommunfullmäktige och ett återinförande av riktig demokrati, där kommuninvånarna inkluderas i beslutsprocesserna.

Vi vill ha en kommun som utvecklas i den riktning vi invånare önskar, genom:

 Öppnare beslutsprocesser
 Inkluderande informationsinsatser
 Att skapa delaktighet

Läs mer

Nej till fängelse

Det blev ett Nej till fängelse - stort tack till Per Asp, ordförande i föreningen Fängelsefritt Svedala som tog initiativ till folkomrösningen. Och tack alla kommuninvånare som röstade för att vår kommun förblir fängelsefri. Vi anser inte att vår lilla kommun är lämpliga för uppförande av ett gigantiskt fängelse/häkte.

Kriminalvården har nu sagt upp samverkansavtalet och kommer att välja en annan kommun för sitt stora bygge. 

Som vi lovade i valrörelsen - i fullmäktige har vi arbetat för att fängelseplanerna skrotas.

Läs mer

Senaste nytt

{{art.Header}}

{{ art.PublishedShortDateString }}

Läs mer