Aktuellt:

Galoppen i Bara tar form

Nu börjar det hända saker med galoppen i Bara. Ett nystartat företag, Bara Hippodrom AB, är igång med att projektera en modern galoppanläggning i Bara. Vid ett möte på Tejarpsgården tidigare i veckan fick vi som var där en lägesrapport [...]

Simkunnighet är viktigt

Simning ingår idag i skolans läroplan under kapitlet Idrott och Hälsa. För oss i Älska Svedala är det därmed en självklarhet att simskolan ligger under vår Utbildningsnämnd och därmed finansieras via skolpengen. Därför föreslår vi detta under kvällens Kommunfullmäktige, (2023-09-13). [...]

Budgettider i kommunen

Just nu arbetas det på kommunens budget för 2024. Som alla säkert förstår så påverkar omvärlden våra möjligheter att göra satsningar. Inflation och räntehöjningar gör att våra kostnader ökar markant. Trots att vi i Älska Svedala endast har 3 av [...]

Älska Svedala står för:

Älska Svedala anser att den kommunala besluts-processen lider av ett demokratiunderskott när det fattas viktiga beslut för samhällsutvecklingen. Det finns tyvärr från de styrande en brist på intresse att informera om viktiga beslut och att lägga ut lätt-överskådliga planer för vad som komma skall för kommuninvånare att ta del av på ett enkelt sätt. Det moderatledda styret har en vara av att informera i efterhand istället för att fråga markägare och kommuninvånare vad de tycker innan man fattar beslut. För oss är det inte demokrati utan ett stort systemfel.

Läs mer om vad vi menar med demokrati på riktigt här…

Föreningslivet i vår kommun är navet i vårt samhälle. Älska Svedala uppskattar vårt oerhört viktiga föreningsliv i kommunen. Vi vill också passa på att tacka för allt fantastiskt arbete som alla ledare, tränare, styrelseledamöter, konsulenter och alla andra föreningsmänniskor gör för våra barn, ungdomar och äldre. Vi menar att kommunens stöd till föreningslivet absolut inte får minskas, snarare tvärtom. Styrande politiker frestas ofta att spara in på föreningslivet, men vi i Älska Svedala vet att en sådan åtgärd alltid leder till större problem och ökade kostnader för samhället längre fram. Kommuner har förvisso ingen skyldighet att stödja kultur- och fritid. Men konsekvenserna av icke fungerande kultur- och fritid blir alltid kommunens ansvar.

Läs mer om vår föreningslivspolitik här…

Svedala kommun ligger långt ner i Naturvårdsverkets lista över kommuner med bäst naturvård, en lista där vi borde ligga i topp. Vi i Älska Svedala anser att både gullvivor och landskap innehåller stora värden för oss människor och vårt samhälle. Vi arbetar för att skapa en levande landsbygd samt för att bevara de höga natur- och kulturvärden som utmärker vår kommun och som vi är stolta över att kunna visa upp.

Läs mer om vår politik kring ett hållbart natur- och kulturlandskap här…

En av Svedala kommuns viktigaste uppgifter är att ge våra barn en positiv och stimulerande studiemiljö, där varje enskild individ ska kunna nå sin fulla potential. Alla barn och unga ska lyckas i våra för- grund- och gymnasieskolor. Utbildning är kommunens största verksamhet, och upptar mer än halva budgeten. Mycket fungerar bra, men kan bli bättre. Vi vill sträva efter mindre barngrupper både i förskola och grundskola samt fler legitimerade lärare och specialpedagoger. Driftsformen är av underordnat intresse. Om vi har välfungerande kommunala skolor, finns det ingen ideologisk anledning till att driva på för en etablering av privata alternativ. Kommunala skolor inom alla skolformer bör alltid vara första alternativet, så länge dessa sköts på ett sätt så att samtliga barn och elever når en hög måluppfyllelse.

Läs mer om vår skolpolitik här…

Politiker i allmänhet brukar gilla att vara de som skapar jobben. Skriva under stora avtal och skaka hand framför kameran. Sådant ger sällan några bestående resultat. Vi menar istället att politiker ska koncentrera sig på att skapa goda förutsättningar för företagandet i kommunen. Det handlar om att ha en bättre styrning av den egna organisationen, samt om att det finns tydliga visioner och viljeyttringar från kommunledningen som leder till en förändrad attityd i bemötandet av företagarna. Vi har ett drömläge för ett blomstrande näringsliv mitt i södra Skåne med E65:an, 108:an och järnväg genom kommunen. Vi har närhet till Malmö, Trelleborg och Ystad med sina hamnar. I norr ligger Lund, med universitet och teknisk högskola. Köpenhamn kan nås på 30 minuter, och dessutom har vi en flygplats i kommunen. Vi har alla förutsättningar för att lyckas!

Läs mer om vår näringslivspolitik här…

Beslut om gemensamma samhällsutmaningar ska baseras på småskalighet. För oss har den mindre kommunens närhet till allt och känsla av samhörighet ett egenvärde. Trygghet för såväl unga som gamla är av yttersta vikt för oss. Svedala kommun är och kan förbli en småkommun som präglas av sammanhållning och där fokus är på boende för alla generationer. Vi ska helt enkelt vara en kommun med möjligheter för hela livet. Vi vill bland annat arbeta för att kommunens satsning på barn och unga i riskmiljö prioriteras högre och att personalomsättningen inom vård och omsorg är låg. Vi vill verka för att kommunens förenings- och kulturliv blir jämställt för alla generationer, och även understödja föreningar som verkar på tvärs över generationer.

Läs mer om vår politik gällande sociala frågor här…

Läs mer om:

Demokrati är ingen självklarhet. Den kräver ständig uppmärksamhet, ett starkt skydd, regelbundet underhåll och tonvis med kärlek. Som en familj ungefär.”

Patrik

Älska Svedala är ett nytt lokalt parti som sprungit ur en gemensam kärlek till Svedala. Vi står för en kunskapsbaserad politik som är fri från gamla ideologier. Vår grund är alla människors lika värde och vår vision ett hållbart och attraktivt Svedala. Vi driver en öppen, inkluderande och faktabaserad politik för vi tror på delaktighet och kunskap.

Senaste nytt från Älska Svedala på Facebook:

Följ oss

I SOCIALA MEDIER FÖR ATT VETA MER OM VÅRT ARBETE