Trygghet framåt

 

Boendekommunen Svedala

Tävling: Utveckla Svedala som Boendekommun

Svedala kommun är en fantastisk plats att bo på, bymiljö, nära till allt men ändå lagom långt bort. otrolig natur, fantastiska människor.  Låt oss ta fasta på detta och utveckla Svedala till Sveriges bästa boendekommun.

Därför har vi utlyst tävlingen Utveckla Svedala som Boendekommun. Kom med visioner och förslag på hur Svedala blir landets bästa boendekommun 2030. Vi har alla förutsättningar!

LÄS MER OM TÄVLINGEN

Riktig demokrati

Vi ser att det finns ett behov för ny representation i kommunfullmäktige och ett återinförande av riktig demokrati, där kommuninvånarna inkluderas i beslutsprocesserna.

Vi vill ha en kommun som utvecklas i den riktning vi invånare önskar, genom:

 Öppnare beslutsprocesser
 Inkluderande informationsinsatser
 Att skapa delaktighet

Läs mer

Nej till fängelse

Älska Svedala verkar för att vår kommun förblir fängelsefri. Vi anser inte att vår lilla kommun är lämpliga för uppförande av ett gigantiskt fängelse/häkte.

Vi anser inte heller att de av kommunen redovisade fördelarna med ett fängelse uppväger de mycket stora risker och osäkerheter som en stor fängelseetablering medför.

I fullmäktige kommer vi arbeta för att fängelseplanerna skrotas.

Läs mer

Senaste nytt

{{art.Header}}

{{ art.PublishedShortDateString }}

Läs mer