Åtgärder för trafiksäkrare bostadsområden

2022-03-28T12:54:25+02:002021-03-13|Nyheter|

Trafiksituationen i många av våra bostadsområden är inte bra. Oskyddade trafikanter, främst barn, lever farligt. Åkerbrukets samfällighetsförening har under lång tid uppmärksammat kommunen på detta, utan framgång. Den 20 januari 2021 fick företrädarna för samtliga partier i kommunfullmäktige ett mail från Åkerbrukets Samfällighetsförening. I mailet berättade de att de uppvaktat kommunen avseende trafiksituationen i området som de upplever som mycket osäker. Nu ville de veta hur de olika partierna såg på frågan. Älska Svedala svarade på mailet samma dag och föreslog en guidning i området för att förstå problemen. När vårt initiativ förvandlades till möte på plats anslöt ytterligare [...]