Vi i Älska Svedala är starkt kritiska till att kommunen har brutit mot de riktlinjer som ligger till grund för vem som ska vaccineras mot covid-19 och när. Med fler än 11500 döda i Sverige under ett år och med en vaccinationskampanj som varit känd i över sex månader, har inte planeringen för vem som ska vaccineras när luckor uppstår lyckats bättre än att nio chefer går före i kön. Av dessa nio är tre på inga sätt i verksamhet som möter brukare.

Förtroende byggs över tid och förbrukas på nolltid. Vi har blivit kontaktade av medborgare vars äldre och svaga anhöriga nyligen dött, i väntan på sin tur till vaccination. Det som skett i Svedala kommun har även inträffat i många andra kommuner och i landsting/regioner, vilket på inget sätt förminskar händelsen i vår kommun utan tvärtom förstärker bilden av att chefer och andra inom offentlig sektor lyckas ta sig förbi sin plats i kön, just för att de är chefer och inte för att de tillhör den grupp som är prioriterad enligt medicinska riktlinjer. Det enda detta gör är att fortsätta undergräva förtroendet för samhällskontraktet i en redan ansträngd tid efter 12 månader av isolering, sjukdom på nära håll och, för allt för många, en för tidig död.

Med anledning av att nio chefer gått före i vaccinationskön i Svedala ställer Älska Svedala en interpellation till socialnämndens ordförande, Per Mattsson (M).

Här kan du läsa vår Interpellation>>

Här kan du läsa svaret från socialnämnden ordförande Per Mattson (M)>>

Här kan du läsa Peter Henriksson (ÄS) svar efter Per Mattson (M) svarat>>

Här är också en rekonstruktion av händelseförloppet>>

Tyvärr fallerade tekniken vid sändningen av fullmäktigemötet vilket är mycket olyckligt.