På det extrainsatta kommunstyrelsemötet idag, (21/1-22), togs beslutet att tillsätta en samhällsbyggnadschef. Älska Svedala lät meddela att vi inte kunde medverka i beslutet, varken för eller mot.

Varför? Jo för att bland de utskickade handlingarna fanns inget underlag alls. Det fanns överhuvudtaget inte någonting alls för oss att grunda vårt beslut på. Ingenting.

Jag framförde detta och fick svaret att så brukar vi göra. Vi har gjort så i minst tio år och vi gör det för att skydda de sökande så det inte kommer ut att de söker jobb. Skydda? En ansökan till en offentlig förvaltning som t.ex. en kommun är allmän handling. Vem som helst kan begära ut handlingen och den ska då hanteras skyndsamt.

Jag fick också veta att alla de tre politiska blocken hade fått information. Men inte Älska Svedala. Vi ingår inte i något politiskt block och därför ska vi av någon anledning särbehandlas. Som om vi inte vore lika pålitliga. Vi styrs inte av ideologier från en överordnad partiorganisation. Vi är varken vänster eller höger och därför vet de inte hur de ska hantera oss. Inte ens när det kommer till enkel administration.

Men en sak är vi uppenbart. Vi är tydligen en sådan plåga för makten i den här kommunen, att vi undanhålls all information då en hög chefsbefattning ska tillsättas, utan att de ens reflekterar över hur fel det är. Vi är det enda verkliga oppositionspartiet och det enda parti makten undanhåller information. Och det är inte första gången som det saknas information inför beslut. Det är tyvärr så här det går till i Svedala. ”För så har vi alltid gjort…” Välkommen till platsen där tiden stått still!

Vi befinner oss i början av ett nytt år. Inte ett vanligt år, utan ett valår. Vill du som vi ha riktig demokrati i Svedala så kan du hjälpa oss den nionde september. Hör gärna av dig redan nu. Kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan.