Torsdagen den 4 oktober hålls ett extra årsmöte.

Kallelse har gått ut till medlemmarna i enlighet med stadgarna.

Plats: Blomgatan i Svedala (röda huset på vänster sida)
Tid: 19.00-21.00