Hur partiet bildades

Ett folkligt uppror mot placering av ett fängelse i Svedalas natursköna omgivning, resulterade i bildande av Fängelsefritt Svedala samordnings-förening i februari 2018. En grupp medlemmar ur den föreningen valde sedan att bilda föreningen Älska Svedala under våren 2018, med syfte att engagera sig politiskt. Partiet med samma namn är anmält till kommunalval i Svedala.

Kontaktperson

Ordförande Mats Bentmar
 Telefon: 070-5940980
 E-post: mats.bentmar@alskasvedala.se

Om oss

Älska Svedala är ett nytt lokalt parti som sprungit ur en gemensam kärlek till Svedala. Vi står för en kunskapsbaserad politik som är fri från gamla ideologier. Vår grund är alla människors lika värde och vår vision ett hållbart och attraktivt Svedala. Vi driver en öppen, inkluderande och faktabaserad politik för vi tror på delaktighet och kunskap.

Bli medlem

Älska Svedala har plats för alla öppna sinnen och hjärtan som klappar för Svedala!

Bli medlem här.