När människor med makt, slutar lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dem.

Citatet ovan sägs komma från en känd svensk barnboksförfattare. Precis denna känsla infann sig under 2018 i Svedala kommun när samtliga partier i fullmäktige inledningsvis drev på för en etablering av ett fängelse på jordbruks- och kulturmark. Medborgarmöten med mer än 300 deltagare gästades av ledande kommunala förtroendevalda, men lyhördheten hos dem för deras väljare var icke-existerande. Flera partier ändrade efterhand uppfattning om fängelsets vara i kommunen.

Trots det var 2/3 av ledamöterna i kommunfullmäktige positiva till fängelseetableringen. Efter en framgångsrik valrörelse för oss där 683 medborgare röstade på Älska Svedala, lyckades vi komma in i kommunfullmäktige och säkrade därmed tillsammans med Kd och Sd att det fanns tillräckligt många mandat för att inte det moderatledda styret skulle kunna neka medborgarna en folkomröstning. Folkomröstningen visade på de brister i vem man som folkvald representerar då 2/3 av de som röstade sa nej till ett fängelse i kommunen.

Andelen positiva till fängelseetableringen:

0%
Politiker
0%
Invånarna

Vi har drivit lokala frågor under åren vi haft förmånen att representerat våra väljare. Vi har gjort det utan ideologiska skygglappar och heller inte utifrån nationella intressen. Vi har valt att företräda våra lokala väljare. Det har under perioden visat sig i fråga efter fråga att det moderatledda styret har ett fortsatt bristfälligt intresse för vad medborgarna vill. Det rör sig t ex om följande frågor:

  • att inte behålla räddningstjänsten i egen regi

  • att sälja ut gemensam mark och egendom för att ideologiskt driva privatiseringar för privatiseringens egen skull

  • att inte skapa utrymme för föreningar i norra kommundelen eller kommundelskontor med service i området.

Vi har med två mandat drivit en aktiv opposition mot det moderatledda minoritetsstyret. Vi har varit så framgångsrika att kommunfullmäktiges ordförande i betald annons på Facebook kallat Älska Svedala för ett hot mot demokratin. På vilket sätt vi utgjort detta hot har vi inte fått ett bra svar på. Debatten om detta går att ses på Älska Svedalas Youtube-konto här: https://youtu.be/O3WVJDfzdFs

Demokrati på riktigt är för oss mer än att gå till val vart fjärde år. Vi jobbar aktivt med att hitta former för inflytande och dialog med alla medborgare i kommunen. Vi har synts med motioner och frågor i kommunfullmäktige. Vi har under hela mandatperioden agerat i media och med vykortsutdelning till hushåll i Svedala kommun. Vi har också interagerat aktivt i
sociala medier med inlägg och diskussioner med kommuninvånare.

Vi vill nu gå vidare och framåt för att nå demokrati på riktigt. Vi vill att du är med, att dina åsikter hörs och att lokala frågor som har bäring på din vardag tas på allvar. Vi är beredda att ta ansvar och säkra att detta sker. Du behövs och Svedala kommun behöver dig för att demokratin ska säkras för framtiden!

Vad innebär demokrati på riktigt?

Demokrati på riktigt är för oss mer än att gå till val vart fjärde år. Vi jobbar aktivt med att hitta former för inflytande och dialog med alla medborgare i kommunen. Vi har synts med motioner och frågor i kommunfullmäktige. Vi har under hela mandatperioden agerat i media och med vykortsutdelning till hushåll i Svedala kommun. Vi har också interagerat aktivt i social media med inlägg och diskussion med kommuninvånare.

Vi vill nu gå vidare och framåt för att nå demokrati på riktigt. Vi vill att du är med, att dina åsikter hörs och lokala frågor som har bäring på din vardag tas på allvar. Vi är beredda att ta ansvar och säkra att detta sker. Du behövs och Svedala kommun behöver dig för att demokratin ska säkras för framtiden!