Skolpolitik för Älska Svedala

Barnen är vår framtid! Oavsett social eller ekonomisk bakgrund måste varje barn få de bästa förutsättningar vi som gemenskap kan frambringa.

Svedala kommuns absolut viktigaste uppgift är att säkra en trygg och stimulerande miljö där varje barn kan nå sin fulla potential. Utbildningssystemets primära uppdrag är att nå varje barn och ungdom där de är och ge dem bildning och växtkraft, på deras väg in i framtiden.

Vi kommer därför att arbeta för:

  • Ökad förtätning av lärare och specialpedagoger inom förskolan och skolan samt när så är möjligt minska barngrupper och antalet elever i varje skolklass
  • Ökad lärarledd undervisningstid i skolan
  • I dialog med kommunens skolledare skapa bättre förutsättningar för utövande av deras pedagogiska ledarskap
  • Specialpedagoger ska vara mer tillgängliga i den pedagogiska undervisningen

Driftsformen är av underordnat intresse. Vi ser positivt på alternativa pedagogiska inriktningar. Alla barn är olika och vägen framåt in i framtiden kan därför också se olika ut.

Kontaktperson

Ordförande Mats Bentmar
 Telefon: 070-5940980
 E-post: mats.bentmar@alskasvedala.se

Om oss

Älska Svedala är ett nytt lokalt parti som sprungit ur en gemensam kärlek till Svedala. Vi står för en kunskapsbaserad politik som är fri från gamla ideologier. Vår grund är alla människors lika värde och vår vision ett hållbart och attraktivt Svedala. Vi driver en öppen, inkluderande och faktabaserad politik för vi tror på delaktighet och kunskap.

Bli medlem

Älska Svedala har plats för alla öppna sinnen och hjärtan som klappar för Svedala!

Bli medlem här.