hållbarT natur- och kulturlandskap

Att vandra runt i naturen som tillhör Svedala kommun kan många gånger liknas vid en historievandring det gamla skånska kulturlandskapet (Emanuelsson 2004).

Mellan Björkesåkrasjön i öster och Yddingesjön i väster avlöser fuktängar, ekhagar, betesmarker och bokskogar varandra. Här emellan finner vi ett rikligt antal dammar och vattendrag, med Sege-å som en mörkblå ådra rinnande genom landskapet. Den säregna naturen sätter sin prägel på både rik flora och fauna (Pröjts 1993) med värdarter som löv- och lökgroda men också ett antal sällsynta fågel- och växtarter (Nyström et al. 2015).

Att vårda och bevara naturen är många gånger en paradox som står i konflikt med samhällets ständiga utveckling. För varje dag som går närmar vi oss dagen där medeltemperaturen på jorden har blivit så hög att jorden blir en svårbebolig plats på många håll i världen med alla problem och kriser det innebär (IPCC 2015). Det faktum att vi står inför ett av vår tids största kriser kan vara svår att få grepp om då resultaten av denna kris kommer påverka kommande generationer (Gordon et al. 2017). Men genom att lyfta fram och göra naturen mer tillgänglig genom till exempel vandrings- och cykelleder, inventeringar och naturinformation ger vi allmänheten, både unga och gamla, förmågan att inse vilket världsarv vi har att bevara i kommunen.

Det faktum att Svedala kommun har i Naturvårdsverkets lista (Naturvårdsverket) över ”kommuner med bäst naturvård” sjunkit från plats 101 till 191 på bara 4 år bör uppmärksammas. Med våra höga naturvärde och dess tillgänglighet bör kommunen ligga betydligt högre upp på listan, för att inte säga i topp.

Vi kommer därför att arbeta för att skapa ett kulturlandskaps- och naturvårdsprogram och ett genuint naturpedagogiskt arbete i Svedala kommun.

Varför? För att engagera och väcka allmänhetens intresse inför vår vackra natur som ett steg på vägen att nå miljömålen (EU Miljömål) och en hållbar planet att leva på.

Kontaktperson

Ordförande Mats Bentmar
 Telefon: 070-5940980
 E-post: mats.bentmar@alskasvedala.se

Om oss

Älska Svedala är ett nytt lokalt parti som sprungit ur en gemensam kärlek till Svedala. Vi står för en kunskapsbaserad politik som är fri från gamla ideologier. Vår grund är alla människors lika värde och vår vision ett hållbart och attraktivt Svedala. Vi driver en öppen, inkluderande och faktabaserad politik för vi tror på delaktighet och kunskap.

Bli medlem

Älska Svedala har plats för alla öppna sinnen och hjärtan som klappar för Svedala!

Bli medlem här.