Demokrati

Vi människor är märkliga. Vi utvecklar hållbara system som blir så fundamentala att de lyckas gå för egen maskin. Ibland blir dessa system något vi tar för givet, ett system i vilket vi inte märker små, men betydelsefulla förändringar.

Alla hinner inte se förändringen förrän den dag den ger dem en betydelsefull påverkan på deras liv. Andra lyckas uppmärksamma förändringen direkt och opponerar sig. Ibland skyller de som gjort systemjusteringen på att den lilla förändringen enbart var ett test, något som såklart ska återgå till det normala, en misslyckad BETA-version, helt enkelt. De rättar till felet varpå allting är som vanligt igen. Men, ibland tycks felet fortgå och det blir felkoder som skapar förvirring och kaos, ibland rena katastrofer.

Demokratin i vårt samhälle har varit ett fungerande system, även yttrandefriheten är något allmänt vedertaget som vi sällan lyfter på ögonbrynen inför. Men ibland sker det vissa justeringar av dessa vedertagna begrepp vilka får kostsamma konsekvenser.

Vi vågar påstå att det skett en sån förändring i demokratin i Svedala kommun. Att beslutsprocessen lider av ett demokratiunderskott när det fattas viktiga beslut för samhällsutvecklingen. Brist på intresse att informera om viktiga beslut och lägga ut lättöverskådliga planer för vad som komma skall, för kommuninvånare att ta del av på ett enkelt sätt. Vikten av att fråga markägare och kommuninvånare vad de tycker innan de fattar beslut för att sen fråga i efterhand. För oss är det inte demokrati och ett stort systemfel.

Två färska exempel är en etablering av en kriminalvårdsanstalt och planeringen av en galoppbana. Dessa två projekt har en sak gemensamt, ingen vet någonting om dem, varpå det förstnämnda skapade oro och uppror under tidig vår i kommunen. Vi vill gå så långt att kalla detta för nonchalans från beslutfattarnas sida. Man har inga mandat att fatta vilka beslut som helst, särskilt inte när detta privilegium missbrukas som det gör i Svedala kommun.

Vi vill ha en kommun som utvecklas i den riktning vi kommuninvånare vill, inte åt det håll som gynnar beslutfattarnas eget leverne.

Kontaktperson

Ordförande Mats Bentmar
 Telefon: 070-5940980
 E-post: mats.bentmar@alskasvedala.se

Om oss

Älska Svedala är ett nytt lokalt parti som sprungit ur en gemensam kärlek till Svedala. Vi står för en kunskapsbaserad politik som är fri från gamla ideologier. Vår grund är alla människors lika värde och vår vision ett hållbart och attraktivt Svedala. Vi driver en öppen, inkluderande och faktabaserad politik för vi tror på delaktighet och kunskap.

Bli medlem

Älska Svedala har plats för alla öppna sinnen och hjärtan som klappar för Svedala!

Bli medlem här.