Arbets- och tillväxtpolitik

Älska Svedala anser det vara visionslöst och desperat av kommunledningen att vilja skapa 300 arbetsplatser i kommunen med hjälp av en stor statlig etablering.

Med Svedalas unika läge i skärningspunkten mellan E65 och 108 samt närhet till både flygplats och flertalet större hamnar finns fantastiska möjligheter att med en företagsvänlig visionär politik skapa mer än 300 jobb utan statlig inblandning. Jobb som är positiva för Svedalas varumärke.

Älska Svedala höll 11 juni en workshop med allmänheten där jobbskapande idéer bedömdes på kriterierna: Hur gagnar det Svedalas varumärke? Hur många arbeten skapar de?

Vi kommer därför att arbeta för:

  • Att etablera e-handelskluster/hubb företagshotell. E-handelsföretag ges möjlighet att hyra in sig och dela på robotlager och kan därigenom dra nytta av logistiksynergierna. Placering kan ske på de lediga industritomterna vid E65/108. De som redan är stora på nätet kan här dela på ett showroom.
  • Att etablera ett handelsområde vid 108/E65. På redan hårdgjord mark i befintligt industriområde kan ytterligare expansion ske för att därigenom skapa förutsättningar för ett handelsområde där 108 och E65 korsar varandra.
  • Att möjliggöra fler arbetsplatser på de redan etablerade företagen. Sturup airport är kommunens största arbetsplats med 50 företag. Med tågstopp vid Börringe stationsby och en förarlös shuttlebuss vid stationen skulle detta kunna förbättra förutsättningarna för expansion genom förbättrad kommunikation. Sturup parkprojektet är ett annat viktigt område för vidare diskussion och även de skulle ha fördelar av förbättrad kommunikation.
  • Att skapa ”Destination Älska Svedala” - en satsning på turistnäring. Svedala med sitt unika läge med närheten till såväl Danmark som Tyskland, en unik natur med kända historiska områden, ger goda förutsättningar för småföretagande kring
    • matupplevelser i linje med ”Ät dig Svedala runt”,
    • medeltids och 1800-talshistora med upplevelser kring slott och koja (Torup – statarmuseet), när Norden styrdes från norra Lindholmen och med goda förutsättningar för en egen medeltidsmarknad m tornerspel,
    • naturupplevelser med guidade turer och idrotts- och friluftsaktiviteter.

Kontaktperson

Ordförande Mats Bentmar
 Telefon: 070-5940980
 E-post: mats.bentmar@alskasvedala.se

Om oss

Älska Svedala är ett nytt lokalt parti som sprungit ur en gemensam kärlek till Svedala. Vi står för en kunskapsbaserad politik som är fri från gamla ideologier. Vår grund är alla människors lika värde och vår vision ett hållbart och attraktivt Svedala. Vi driver en öppen, inkluderande och faktabaserad politik för vi tror på delaktighet och kunskap.

Bli medlem

Älska Svedala har plats för alla öppna sinnen och hjärtan som klappar för Svedala!

Bli medlem här.