Våra viktigaste frågor

 

Ett Fängelsefritt Svedala

300 nya jobb som får fler att Älska Svedala

Natur och turistbefrämjande åtgärden för Älska Svedala

Skolpolitik för Älska Svedala

Sociala frågor för Älska Svedala

 

Kontaktperson

Ordförande Mats Bentmar
 Telefon: 070-5940980
 E-post: mats.bentmar@alskasvedala.se

Om oss

Älska Svedala är ett nytt lokalt parti som sprungit ur en gemensam kärlek till Svedala. Vi står för en kunskapsbaserad politik som är fri från gamla ideologier. Vår grund är alla människors lika värde och vår vision ett hållbart och attraktivt Svedala. Vi driver en öppen, inkluderande och faktabaserad politik för vi tror på delaktighet och kunskap.

Bli medlem

Älska Svedala har plats för alla öppna sinnen och hjärtan som klappar för Svedala!

Bli medlem här.