Partikandidater

Här presenterar vi våra partikandidater för kommunvalet 2018.

Alexander Nordström

28 år, Svedala
Naturgeograf och ekolog

"Mitt namn är Alexander Nordström och jag är utbildad naturgeograf och ekolog. Ända sedan barnsben har mitt stora intresse varit naturen. Redan som femåring fick jag min första insektshåv och metspö varpå dessa ting förgyllde min barndom. Intresset har följt med sen dess och allt vad det innebär med ett särskilt intresse för groddjur, alla slags insekter och fiskar.

I 'vuxen' ålder har jag mer och mer börjat engagera mig i samhällsgeografiska och globaliseringsfrågor som artspridning, klimat och miljö (vilket är förutsättningen för att vi människor och ovannämnda ska existera här på jorden) samt för att väcka barn, ungdomar och allmänhetens intresse för dessa frågor."

Presentation av Alexander (filmklipp)

Sabina Ovallius Holmgren

43 år, Börringe
Kommunikationsstrateg och företagare

"I vår kommun finns ett stort engagemang som jag inte tycker tas tillvara på. För att kommunen ska utvecklas på bästa sätt måste det ges mer plats för en öppen och inkluderande dialog.

Jag har bott i Svedala kommun sedan 2004, och det var framför allt att ha närhet till både storstad och natur som bidrog till att vi valde att flytta just hit. Nu känner jag att vi kommit till ett vägskäl och det är dags att välja väg. På vilket sätt ska kommunen utvecklas? För mig är det självklart att vi ska ha fokus på att fortsätta vara en fantastisk kommun att bo och leva i, i livets alla skeenden. Det vill jag jobba för."

Jörgen Rasmusson

52 år, Vismarlöv
Lantbrukare, f d ekonomi- och affärsrådgivningschef

"Svedala är fantastiskt. Läget och natur- och kulturmiljöerna gör att vi har unika möjligheter som många av våra grannkommuner saknar. Detta skall vi använda för att utveckla och göra vår kommun ännu bättre att bo, uppleva och växa upp i.

Min vision för Svedala kommun är att den skall utvecklas i dialog tillsammans med invånarna så att vi vårdar en fin och trygg boendemiljö med bra service, sjukvård och skolor. En kommun som attraherar företag som vill starta och eller utveckla sina verksamheter."

Presentation av Jörgen (filmklipp)

Peter Henriksson

50 år, Börringe
Enhetschef, sjuksköterska och samhällsvetare

"Jag är sedan 15 år tillbaka bosatt i Börringe, Svedala kommun. Jag har politisk erfarenhet från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Svedala, är debattglad, engagerad och lyhörd. Efter 10 års arbete inom vården i Danmark har jag ett kärleksfullt förhållande till grannlandet.

Jag anser att småskalighet, närhet och gemenskap har ett egenvärde, och att kommunens kärnuppgifter skola, vård och omsorg ska prioriteras framför prestigebyggen och storskalighet.

Svedala kommun har unika förutsättningar med en underbar natur och kulturmiljö samt genom sin geografiska närhet till Köpenhamn och norra Tyskland. Kommunens framtida utveckling ska bygga på just detta: natur och kulturupplevelser i historisk miljö."

Christian Boy

49 år, Svedala
Civilekonom

"Jag är född och uppväxt i Holmeja i Svedala kommun med dess underbara natur, en miljö jag vill att alla barn ska ha närhet till.

Jag flyttade till Stockholm efter högskolan och efter sex år där var det dags att bilda familj och då var Svedala ett självklart val att återvända till.

En röst på oss innebär att jag kommer att kämpa för att vi ska öka transparensen mellan väljare och politiker och att vi kommer ge lyhördheten ett nytt ansikte.

Svedala ska utvecklas i den riktning som ni medborgare önskar!"

Eva Brengdahl

57 år, Holmeja
Lärare

"Jag älskar mitt yrke och mina elever, precis som den vackra och rogivande naturen i vår kommun. Vi flyttade till Holmeja just för att bo nära naturen. Här kan jag springa en runda och komma på idéer till skolarbetet. Givetvis ligger skolfrågan mig varmt om hjärtat, och t ex att rättvist fördela skolpengen.

Det viktigaste för mig är att alla utredningar ska föregås av grundliga undersökningar med verifierade data från oberoende forskare, utredare och experter. Först när en fråga är ordentligt genomlyst kan det fattas beslut. Ju större påverkan en fråga kan komma att få, ju viktigare är detta."

Mats Bentmar

62 år, Svedala
Civilingenjör

"Naturen och vad den har att erbjuda har varit mitt stora intresse hela mitt liv. Det har gett mig en insikt om att vi måste vara rädd om och värna det vi har.

Välstånd finansierat med tillväxt har idag nått sin gräns. Vi måste agera lokalt och tänka globalt. Alla kommunala beslut måste byggas på fakta och inte på politiska ideologier. Medborgarens rätt att få information och vara delaktig i beslutsprocesser är demokrati för mig.

Svedala kommun har ett fullständigt unikt läge med fantastisk natur, goda kommunikationer och sitt geografiska läge. Därför är det viktigt för mig att alla expansion sker ansvarsfullt och på ett sätt som är i balans med vår kommuns storlek. Att bli större än vi är idag ser inte jag som ett måste.

Bra skola, vård- och omsorg, attraktivt klimat för småföretag och goda boendemöjligheter går att åstadkomma utan ohämmad tillväxt och stora statliga arbetsgivare. Uppmuntra kraften som finns i varje medborgare och stöd föreningsliv för ungdomar såväl som äldre.

Jag vill att vi ska undvika att bli en tillväxtkommun där problemen idag tenderar att växa snabbare än trivsel och välbefinnande."

Kanske du...?

Vi vill gärna ha fler kunniga och engagerade kandidater till våra lista! Skriv till oss och berätta lite om dig själv!

Kontaktperson

Ordförande Mats Bentmar
 Telefon: 070-5940980
 E-post: mats.bentmar@alskasvedala.se

Om oss

Älska Svedala är ett nytt lokalt parti som sprungit ur en gemensam kärlek till Svedala. Vi står för en kunskapsbaserad politik som är fri från gamla ideologier. Vår grund är alla människors lika värde och vår vision ett hållbart och attraktivt Svedala. Vi driver en öppen, inkluderande och faktabaserad politik för vi tror på delaktighet och kunskap.

Bli medlem

Älska Svedala har plats för alla öppna sinnen och hjärtan som klappar för Svedala!

Bli medlem här.