Vår mission

Vi är ett nytt lokalt parti. Vi har tröttnat på det gängse sättet som politiker behandlar medborgare med hänvisning till ideologier, lagar och långa beslutsprocesser. Det demokratiunderskott som råder i kommunen vill vi råda bot på. Engagemang, fakta och delaktighet innan beslutsprocessen drar igång är vårt motto. 

Partiets initiala uppdrag är att förhindra placeringen av ett fängelse under Kriminalvårdsanstalten Syds regi i Svedala kommun. Partiet kommer också att driva frågor inom natur, utbildning och sociala omsorg.

Älska Svedala har plats för alla öppna sinnen och hjärtan som klappar för Svedala!

Kontaktperson

Ordförande Mats Bentmar
 Telefon: 070-5940980
 E-post: mats.bentmar@alskasvedala.se

Om oss

Älska Svedala är ett nytt lokalt parti som sprungit ur en gemensam kärlek till Svedala. Vi står för en kunskapsbaserad politik som är fri från gamla ideologier. Vår grund är alla människors lika värde och vår vision ett hållbart och attraktivt Svedala. Vi driver en öppen, inkluderande och faktabaserad politik för vi tror på delaktighet och kunskap.

Bli medlem

Älska Svedala har plats för alla öppna sinnen och hjärtan som klappar för Svedala!

Bli medlem här.