Rapporter

Här samlar vi intressanta rapporter.


Inventering av groddjursfaunan i delar av Svedala kommun

Svedala kommun är extremt rikt på småvatten av olika typer, som bidrar till en stor varierad fauna av djur och växter. I kommunen finns också en rad sällsynta och hotade arter, och bland dem groddjursarter. Hur kommer dessa påverkas vid anläggningen av en anstalt på några av de fem framtagna förslagen i Lokaliseringsstudien?

Vi har därför anlitat landets främsta expert för att genomföra en inventering av groddjur i de områden som direkt berörs av Lokaliseringstudien, d vs Yddinge Norr, Fjällfotasjön, Sturup Mellan, Sturup Norr och Skabersjö. Resultatet presenterar han i rapporten Inventering av groddjursfaunan i delar av Svedala kommun.

Rapporten är framtagen av Boris Berglund, som anses vara Sveriges främsta groddjursinventerare, och tillika ledande hasselmusexpert. Han arbetar som naturvårdskonsult sedan 1988, och har projektlett flera inventeringar och artprojekt med huvudsaklig inriktning på sällsynta groddjur och hasselmus i Sverige och Danmark.

Bland hans uppdragsgivare finns Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU), Länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Småland, Västra Götaland och Örebro län. Han har även konsulterats för uppdrag och samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Världsnaturfonden (WWF), Nordens Ark, Malmöhus läns landsting och Köpenhamns Universitet (Zoologisk Museum).

Boris Berglund har publicerat ett flertal specialrapporter och artiklar sedan 1974-1975 med faktasamlingar grundade på systematiskt fältarbete sedan 1959 med lövgroda, lökgroda, klockgroda och strandpadda. Startade ”Projekt Hasselmus” 1977, som alltjämt pågår med fältarbete bl.a. under senaste åren i Grekland och Turkiet, där tidigare kunskapsläge om utbredning och status varit bristfällig.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet:

 Rapport: Inventering av groddjursfaunan i delar av Svedala kommun [pdf]

Nedan hittar du en kort sammanfattning av inventeringen och hur beståndet kan komma att påverkas om en kriminalvårdsanstalt byggs i Svedala kommun:

 Sammanfattning [doc]


Naturvårdsverkets granskning av kommunernas naturvårdsarbete

År 2014 genomförde Naturskyddsföreningen för första gången en enkät till landet kommuners om arbetet med naturvård. Detta resulterade i en ranking över kommunernas naturvårdsarbete. 2018 presenterades en ny ranking. Svedala kommun har på dessa 4 år sjunkit från plats 101 till 191.

 Kommunernas naturvårdsranking 2014 [pdf]

 Kommunernas naturvårdsranking 2018 [pdf]

Nedan hittar du Naturvårdsverkets rapport för 2018.

 Sveriges bästa naturvårdskommun 2018 [pdf]

Kontaktperson

Ordförande Mats Bentmar
 Telefon: 070-5940980
 E-post: mats.bentmar@alskasvedala.se

Om oss

Älska Svedala är ett nytt lokalt parti som sprungit ur en gemensam kärlek till Svedala. Vi står för en kunskapsbaserad politik som är fri från gamla ideologier. Vår grund är alla människors lika värde och vår vision ett hållbart och attraktivt Svedala. Vi driver en öppen, inkluderande och faktabaserad politik för vi tror på delaktighet och kunskap.

Bli medlem

Älska Svedala har plats för alla öppna sinnen och hjärtan som klappar för Svedala!

Bli medlem här.